De "Ancient" Smyrna- oftewel de huidige Sarajevoroller.
Louis Partouns.

De smyrna wordt gezien als de voorvader waarvan zeker alle huidige hangvleugelige rollerrassen van afstammen.
De overige rollerrassen zijn weer kruisingen tussen de hangvleugelige met bijvoorbeeld Engelse tuimelaars, waaruit o.a. de Birmingham ontstaan is.
We kunnen dus stellen dat het grootste deel van onze rollerrassen een Smyrna als verre voorvader gehad moet hebben.  

 
 
 
Herkomst::

 
Mesopotamië (vertaald: "tweestromenland") oftewel de streek gelegen tussen de beide rivieren de Euphraat en de Tigris.
Daar waar volgens de overlevering ook het aartsparadijs gelegen moet hebben en de geboortestreek van aartsvader Abraham (2167 v.Chr) en Lot wiens vrouw in een zoutzuil veranderde bij de verwoesting van de steden Sodoma en Gomorra en ook van Noach
 die volgens de overlevering een ark bouwde, waarin hij zijn gezin en één paar van elke diersoort aan boord nam. Toen de wereld door de grote vloed werd overspoeld, bleven Noach en de zijnen gespaard. (2390 v.Chr.)  Zo nam hij dus ook een paar duiven mee, natuurlijk uit zijn eigen streek, welke op de ark terugkeerden.
Dit kunnen geen rotsduiven geweest zijn. Wilde duiven keren nooit terug. Ook geen postduiven want die zouden hun hok opzoeken.
Dit kunnen alleen rollers geweest zijn, die de ark als hun "vliegkist" beschouwden.
Dus dat duiven allemaal van de rotsduif afstammen is hiermede achterhaald. Alle duiven stammen dus af van de .......... Juist !
Verder kennen we de legende van 2000 jaar vóór Christus dat de Soemietische godin Isthar haar duiven kwelde, wederom in de rijke velden van Mesopotamië, door ze een haarspeld in de vleugels te steken, ze vervolgens omhoog te gooien waarna ze "rollend" naar beneden vielen.
Nu nog heeft de rasechte Smyrna kleine gaatjes in de vleugelpennen, gelijk speldenprikjes, zoals in de legende vermeld.

Zijn uiteindelijke naam is onbekend want de naam Smyrna is onjuist. Deze naam verdankt hij namelijk aan de oude havenstad Smyrna het huidige Izmir (vanaf 1922) in Turkije. In deze stad bestaat nog een oud stadsdeel dat Smyrna heet, genoemd naar de koningin Samornia, die over de streek rond de stad regeerde en waar vroeger zout werd gewonnen. Want vandaar kwam hij met handelkaravanen naar de Balkanlanden en is hij, zoals meerdere duivenrassen, ernaar vernoemd. In de Balkan vond hij zijn thuis voornamelijk in Sarajevo en hebben fokkers hem er later daar weer naar vernoemd:  Sarajevski prevrtac oftewel Sarajevoroller.

De puzzel past aardig in elkaar al moet alles met een korreltje zout genomen worden, hetgeen niet wegneemt dat we hier met een heel, heel oud duivenras te maken hebben.
 
Uiterlijk:: Hij lijkt het meest op de ons aller bekende Oosters Roller.
Of eigenlijk moet ik zeggen: " van alle nakomelingen lijkt de Oosterse nog het meest op de Smyrna"
Maar er zijn opmerkelijke verschillen:   
Het meest kenmerkende is zijn afmeting en dan vooral van zijn staart. Zijn totale lengte bedraagt rond de 36 cm.
Hiervan neemt zijn staart meer als de helft voor zijn rekening.
Ook de snavel is langer waardoor zijn hoofd gerekter lijkt.
Zijn vleugels worden onder de staart gedragen en komen tot nabij het staarteinde en daar deze zo lang is moet hij dus ook over lange vleugelpennen beschikken. Zijn spanwijdte is dan ook nabij de 80 à 85 cm.
De staart bestaat uit 14 tot 18 pennen en is vaak voorzien van een zogenaamde "splitpen" (een dubble pen uit één schacht)
Het is een fiere duif die door het een weinig afdragen van de staart een slanke indruk maakt.
 
Kleur:

Smyrna's hebben niet veel kleurvariaties en zijn "autosexable" d.w.z. de kleur staat in nauwe verbinding met het geslacht.
Doffers hebben een lichte, meestal witte, grondkleur welke met smalle, korte zwarte strepen is bezet. Deze strepen reflecteren in rode en blauwe kleurschakeringen. De eerste 2 maanden zijn de doffers nagenoeg éénkleurig (meestal wit) maar reeds vóór de eerste rui verschijnen de smalle korte strepen, welke bij elke volgende rui steeds intensiever worden. Na enkele jaren is de doffer geheel "gekleurd".
De duivinnen komen het meest in blauw, via grauw tot zwart voor.
Ook dit is weer een teken dat het ras aan het begin van de duivenketen staat. Ook bij wilde vogels is er meestal een duidelijk onderscheid tussen het mannetje en het vrouwtje. Bij rasvermengeling gaat deze eigenschap meestal als eerste verloren.
In de 5 jaren dat ik nu Smyrna's kweek is het echter nog steeds uitgekomen. De doffers sprenkel en de duivinnen effen en donker.
Een teken dat de mannen in Bosnië het ras zuiver hebben weten te houden.
 

Karakter: De Smyna, of moet ik zeggen de Sarajevoroller, is een geweldig rustige duif. Zeer aanhankelijk en vooral zeer slim.
Na ruim 30 jaar Oosterse rollers gehad te hebben, heb ik er nog geen moment spijt van dat ik deze door Smyrna's vervangen heb.
 
Vliegen
en
rollen:
In vergelijking met Oosterse duurt het veel langer eer de duiven gaan vliegen. Ze zijn dan zeker al bijna 3 maanden oud.
De vlucht is wervelend gelijk Kelebeks en vol afwisseling. Nu vliegen ze hoog en plotseling duiken ze, gelijk Duneks, met z'n allen naar beneden om vervolgens weer punthoog te klimmen.  Ze vliegen wel samen maar niet zo nauw als Oosterse. Het begin van de vlucht is snel maar naar mate ze langer vliegen wordt het tempo lager en neemt het zweven toe.  Ze vliegen wel één à twee uur en nog langer waarvan ze vaak een groot deel boven de wolken verdwijnen maar steeds feilloos boven hun hok terugkeren. Mijn verliezen zijn minimaal.
Zoals u ziet zijn verschillende vliegstijlen, van latere rassen, in de Smyrna aanwezig. Verder zijn de duivinnen doorgaans betere vliegers als de doffers maar dat komt doordat deze een beetje een "machogedrag" tonen en daardoor vaak lager blijven. Maar daarnaast gaan ze evengoed boven de wolken als de duivinnen.   Bij terugkeer komen ze tot ongeveer 2 à 3 meter boven het hok en laten zich dan vertikaal naar beneden zakken.

Wat het rollen betreft:  Duivinnen beginnen meestal eerder te rollen als doffers. Beiden beginnen al vroeg met glijvluchten gevolgd door staartrijden maar dan duurt het toch nog wel weer een maand tot dat de eerste rol komt. Deze dient snel en achterwaarts te zijn. Tot nu toe heb ik enkele doffers en ook duivinnen die mooi snel rollen maar het heeft allemaal zijn tijd nodig. Maar ik kan wel instemmen met Professor Josip Miletic uit Zagreb die in 1957 in de Geflügelbörse schreef:

" Het moet wel de mooiste wens van elke Rollerliefhebber zijn de Smyrna te bezitten,
want hij behoort nu al reeds tot de kleinodiën van lang vervlogen tijden ".
 
   

http://home.kpn.nl/LLJ.Partouns

 

 updatet: 25/03/17